Upoznaj naš Team

Martin Jovanović

Suvlasnik i CEO

Marino Bašić

Osnivač i suvlasnik

Damir Senjić

Gym manager